top of page
Vi erbjuder psykologiskt stöd och själavård

Vi erbjuder unik själavård för par och individer, där vi kombinerar det bästa från flera metoder för att möta varje individs behov.

Bibelns ord

Biblisk förankrad

Vår själavård är rotad i bibeltrohet, vilket innebär ett djupt engagemang för Bibelns läror. Vi ser Bibeln som en källa till sanning och vägledning och integrerar dess principer i vårt arbete.

Meditera över Bibeln

Psykologisk kompetens

Vi ser inte ned på vetenskap, utan drar nytta av psykologisk expertis för att erbjuda en djupgående förståelse av mänskligt beteende. Genom vetenskapliga metoder och tekniker strävar vi efter att hjälpa individer att förstå och hantera olika beteenden.

Tid med Jesus

Erfarenhet

Med många års erfarenhet inom området, har vi stött på en mängd olika situationer och utmaningar. Denna erfarenhet säkerställer att vi kan erbjuda vägledning som är både insiktsfull och praktiskt tillämpbar.

Guds ledning

Guds suveränitet

Trogen Bibel

Bibeltrogen

Kristus i centrum

Kristus centrerad

Kärlek och nåd från Jesus

Nåd & kärlek

DALL·E 2023-10-27 08.58.18 - Wide photo of a flourishing fig tree, standing tall with an a

"Vi hävdar nämligen att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. Eller är Gud bara judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? "

ROMARBREVET 3:28, 29

Sociala medier

Följ oss på sociala medier och ta del av ett flöde fyllt med inspirerande material designat för att stärka din tro, främja reflektion, inspirera till reform och boosta din motivation.

  • Facebook
bottom of page