top of page

Baptistbekännelse från 1689​

Kort introduktion:
En bekännelse får aldrig
 ersätta Ordets sanna budskap

 

Baptistbekännelsen från 1689, även känd som den andra Londonbekännelsen, är en av de mest framstående reformerta bekännelserna från 1600-talet. Den skrevs i en tid av religiös förföljelse och var tänkt att klargöra baptisternas tro och distansera dem från radikala sekter. Bekännelsen består av 32 kapitel som behandlar läror som Guds suveränitet, förutbestämning, synd, frälsning och kyrkans natur.

Trots att den skrevs för över 300 år sedan, är den fortfarande relevant idag. Många av dess innehåll beskriver Gud och Kristi undervisning på ett skarpt och klart sätt. Den ger en djupgående förståelse för den reformerta tron och har tjänat som en teologisk grund för många baptistkyrkor runt om i världen.

Det är dock viktigt att närma sig Baptistbekännelsen med en källkritisk sinne. Som med alla historiska dokument bör den förstås i ljuset av den tid och den kulturella kontext inom vilken den skrevs. Medan den erbjuder en rik teologisk insikt, bör den användas som en referenspunkt snarare än en oföränderlig sanning.

I 1 Tessalonikerbrevet 5:21 står det: "Pröva allt och behåll det som är gott." Detta bör vara vår inställning när vi närmar oss alla teologiska dokument, inklusive Baptistbekännelsen från 1689. Medan den erbjuder en värdefull insikt i den reformerta tron, bör vi alltid jämföra dess läror med Skriften och be om Guds vägledning i vår förståelse.

Kapitel 1

OM DE HELIGA SKRIFTERNA

Kapitel 4

OM SKAPELSEN

Kapitel 7

OM GUDS FÖRBUND

Kapitel 10

OM VERKSAM KALLELSE

Kapitel 13

OM HELGELSE

Kapitel 16

OM GODA GÄRNINGAR

Kapitel 19

OM GUDS LAG

Kapitel 22

OM RELIGIÖS DYRKAN OCH SABBATSDAGEN

Kapitel 26

OM ÄKTENSKAP

Kapitel 28

OM DOP OCH HERRENS NATTVARD

Kapitel 31

OM MÄNNISKANS TILLSTÅND EFTER DÖDEN OCH OM DE DÖDAS UPPSTÅNDELSE

Kapitel 2

OM GUD OCH OM DEN HELIGA TREENIGHETEN

Kapitel 5

OM GUDOMLIG FÖRSYN

Kapitel 8

OM KRISTUS MEDLAREN

Kapitel 11

OM RÄTTFÄRDIGGÖRELSE

Kapitel 14

OM FRÄLSANDE TRO

Kapitel 17

OM DE HELIGAS UTHÅLLIGHET

Kapitel 20

OM EVANGELIET OCH OMFATTNINGEN AV DESS NÅD

Kapitel 23

OM TILLÅTNA EDER OCH LÖFTEN

Kapitel 25

OM FÖRSAMLINGEN

Kapitel 29

OM DOP

Kapitel 32

OM DEN SISTA DOMEN

Kapitel 3

OM GUDS BESLUTANDE

Kapitel 6

OM MÄNNISKANS FALL, OM SYNDEN OCH OM DESS STRAFF

Kapitel 9

OM FRIVILJA

Kapitel 12

OM ADOPTION

Kapitel 15

OM OMVÄNDELSE TILL LIV OCH FRÄLSNING

Kapitel 18

OM NÅD- OCH
FRÄLSNINGSVISSHET

Kapitel 21

OM KRISTEN FRIHET OCH SAMVETSFRIHET

Kapitel 24

OM SAMHÄLLSLEDNINGEN

Kapitel 27

OM DE HELIGAS GEMENSKAP

Kapitel 30

OM HERRENS NATTVARD

bottom of page