top of page

Meditation

Resurser och verktyg för utövning av kristen meditation.

Meditation Knowledge.png

Om kristen meditation

Undervisningar om kristen meditations konsten.

Meditation Tools.png

Träningsverktyg

Ett enkelt verktyg som hjälper dig att komma igång och fördjupa dina meditationsvanor.

Meditation Verser och sanger.png

Verser och sånger för meditation

Bibelverser och andliga sånger grupperade i tema som hjälper dig meditera om ett visst ämne.

bottom of page