top of page

Böner

1

Blandade

Andaktsordning
Andakt 1

702

Bedjan om förbarmande/Syndabekännelse
Herre, du är vår Fader.
Vi är leret, och du är den
som danat oss, Jesaja 64:1-9

818

Bedjan om förbarmande/Syndabekännelse
Han handlar inte med oss
efter våra synder, Bön 818

703

Bekräftelseord
Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, Rom 3:21-24

706

Bekräftelseord
Men jag litar på din nåd, Psalm 13:6

712

Bekräftelseord
Vet ni inte att om ni ställer er som slavar under någon, Rom 6:16-17, 22-23

705

Ledningsbön

Bekännelse av synd
Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva, 1 Joh 1:8-10

831

Bön
Vår Far (Fader vår)

830

Växelbön

Förbön
Gud hos dig är livets källa, Bön 830

701

Växelbön

Kallelse till tillbedjan
Vår hjälp är i Herrens namn, Bön 701

704

Växelbön

Kallelse till tillbedjan
Herren är kung,
folken bävar, Psalm 99:1-5

707

Prisningsbön
Visionernas dal

708

Prisningsbön
Treenigheten

709

Prisningsbön
Gud är allt

710

Prisningsbön
Gud all godhets källa

711

Prisningsbön
Den stora Guden

833

Växelbön

Prisningsbön
Halleluja!
Lova Herren, min själ!, Psalm 146

834

Växelbön

Prisningsbön
Himlarna vittnar
om Guds härlighet, Psalm 19

835

Växelbön

Prisningsbön
Jag vill alltid prisa Herren, Psalm 34

Synda bekännelse
10 Buden och syndabekännelse

832

Växelbön

Tacksamhetsbön
Tacka Herren, för han är god, Evig är Hans nåd, Psalm 136

813

Växelbön

Tillbedjan
Vår himmelske Fader,
du fridens Gud, Bön 813

836

Trosbekännelse
Vi tror på Gud vår Fader
som har skapat allt, Bön 805

837

Växelbön

Trosbekännelse
Niceanska bekännelsen

838

Växelbön

Trosbekännelse
Apostoliska bekännelsen
bottom of page