top of page

1 Joh 1:8-10

8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 


9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 


bottom of page