top of page

10 Buden och syndabekännelse

I

Herren vår Gud och Fader, du har talat

Du har sagt:

Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.

Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig.


II

Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild 

av det som är uppe i himlen eller nere på jorden 

eller i vattnet under jorden. 

Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem, 

för jag, Herrendin Gud, är en nitisk Gud. 


I

Du ska inte missbruka Herrendin Guds namn, 

för Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.


II

Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 

Sex dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. 

Men den sjunde dagen är Herren din Guds sabbat.


I

Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig.


II

Du ska inte mörda.


I

Du ska inte begå äktenskapsbrott.


II

Du ska inte stjäla.


I

Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.


II

Du ska inte ha begär till din nästas hus

eller något annat som tillhör din nästa.


DEL 2

I

Vår Gud, vi har syndat mot dig.

Vi faller till korta inför din lag


II

Vi har inte älskat dig med hela vårt hjärta förstånd och kraft


Jag följer inte ditt ord och lämnar bort din vishet,


Jag är kärlekslös mot min nästa, mot min medmänniska som är skapat till din avbild.


I

Gud, var oss nådiga

enligt din stora godhet

Utplåna mina överträdelser

efter din stora barmhärtighet.


II

Tvätta mig ren från min skuld,

rena mig från min synd,

för jag känner mina synder

jag ser dem, dem är tydliga för mig.


___________________________

STUDN FÖR BEKÄNNELSE

___________________________


I

Mot dig, just mot dig, har jag syndat

och gjort det som är ont

i dina ögon.

Därför har du rätt när du talar,

du är ren när du dömer mig.


II

 Ja, jag är född syndfull

och med synd blev jag till

i min moders liv.


I

Du älskar sanning i hjärtat,

lär mig då vishet i mitt innersta.

Rena mig med isop

så att jag blir ren,

tvätta mig

så att jag blir vitare än snö.


II

Låt mig höra fröjd och glädje,

låt de ben du har krossat få jubla.

Vänd bort ditt ansikte

från mina synder,

ta bort all min skuld.

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta

och ge mig på nytt

en frimodig ande.


I

Förkasta mig inte från ditt ansikte

och ta inte din helige Ande

ifrån mig.


II

Låt mig åter få glädjas

över din frälsning

och håll mig uppe

med en villig ande.


I

Fader, gör väl mot oss

och förlåt våra skulder för Jesus skull

"Ja, din synder är förlåtna säger Herren". 

Detta vet mitt hjärta

Detta är min glädje:

Att du lät din Son dö på det korset så att jag skulle gå fri inför Dig.


II

Ge min kraft att leva efter Jesus ljus

Ge mig vishet att alltid ha Honom i mitt hjärta

Och minnas all det goda Han har gjort

Så att jag väljer det som är gott

det som behagar Dig.


bottom of page