top of page

Gud hos dig är livets källa, Bön 830

I 

Gud hos dig är livets källa,

i ditt ljus ser vi ljus.

Därför ber vi om kraft

för de små och svaga,

för de stressade och slitna,

för de ensamma och sjuka,

för de förtryckta och rättlösa.

Ge dem kraft, Herre.


II

Ge dem kraft.I

Vi ber om kärlek

för dem som arbetar 

bland barn och gamla,

bland sjuka

och handikappade,

bland fångar och flyktingar.

Ge dem kärlek, Herre.


II

Ge dem kärlek.Vi ber om fred

för dem länder 

som härjas av krig

eller plågas av inre konflikter.

(Särskilt ber vi för...)

Ge dem fred, Herre.II

Ge dem fred.I 

Vi ber om vishet 

för dem

som regerar folk och länder,

för dem 

som ägnar sig åt politik,

för dem 

som forskar och undervisar,

för dem som planerar

för jordens försörjning.

(Särskilt ber vi för...)

Gem dem vishet, Herre.


II

 Ge dem vishet.


I

Vi ber om tålamod

för oss som så ofta tröttnar

på att bedja och verka

för vår nästa.

Ge oss tålamod, Herre.II

Ge oss tålamod.I

Gud hos dig är livets källa,

i ditt ljus ser vi ljus.II

Amen.
bottom of page