top of page

Halleluja!
Lova Herren, min själ!, Psalm 146


I

1 Halleluja!

Lova Herren, min själ!


II

2 Jag vill lova Herren

så länge jag lever,

lovsjunga min Gud

så länge jag är till.


I

3 Lita inte till furstar,

till människors barn

som inte kan frälsa.


II

4 Deras ande lämnar dem,

de blir jord igen.

Den dagen går deras planer

om intet.


I

5 Salig är den som har Jakobs Gud

till sin hjälpare,

som sätter sitt hopp

till Herren sin Gud,


II

6 till honom som har gjort

himmel och jord och hav

och allt som finns i dem,

som är trofast för evigt,


I

7 som skipar rätt för de förtryckta

och ger bröd åt de hungriga.

Herren befriar de fångna,


II

8 Herren öppnar de blindas ögon,

Herren reser upp de nerböjda,

Herren älskar de rättfärdiga,


I

9 Herren bevarar främlingar

och stöder faderlösa och änkor,

men de gudlösas väg

gör han krokig.


II

10 Herren är kung för evigt,

din Gud, Sion,

från släkte till släkte.

Halleluja!

bottom of page