top of page

Vår Far (Fader vår)

Vår Far i himlen. 

Låt ditt namn bli helgat. 

Låt ditt rike komma. 

Låt din vilja ske, på jorden som i himlen. 

Ge oss idag vårt dagliga bröd. 

Och förlåt oss våra skulder, 

så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. 

Och för oss inte in i frestelse 

utan fräls oss från den onde. 

För riket är Ditt och makten och äran i evighet. 

Amen. 


Matt 6:9-13

bottom of page