top of page

Apostolicitet

KYRKANS VÄSEN

Seminariefrågor 

1 Vad innebär att kyrkan är apostolisk? 

Reflektera över följande punkte nedan - vilka också beskriver den apostoliska kyrkan: 

  • Om kyrkans tre grundpelare(Efesier 2:19-22) 

  • Om den sunda läran (Rom 16:17, Tit 1:4-11)

  • Om att föra den sunda läran vidare (2 Tim 2:2 )

  • Om att hålla den oförfalskad(Tim 1 Tim 1:3) 

  • Om att bevara den(2 Tim 1:12b–14)

  • Om att hålla sig till den (2 Tess 2:15, 1 Kor 11:2) 


2 Sann Bibelsyn

a) Se till att du förstår och kan redogöra för de fyra principerna nedan som beskriver en sann Bibelsyn.

1. Tillräcklighet - Bibeln är tillräcklig

2. Tydlighet - Bibeln är tydlig

3. Auktoritet - Bibeln är Guds självaste ord

4. Nödvändighet - Bibeln är nödvändig


b) Reflektera:

- Hur vet jag att en Bibeltolkning är sann? Vilken roll spelar de tidigare bekännelser här?

- Finns det biblisk belägg för att principerna ovan ska vara grundade i Gudsord?


3 Teologisk differentiering

a) Beskriv vad är och vad innebär dessa för enighet och samarbete i Herrens församling:

Den första kategori läror

Den andra kategori läror

Den tredje kategori läror


b) Om det bara finns en sanning på vilket sätt är det då bibliskt att tänka på detta sätt? Finns det flera sanningar? Har alla lika mycket rätt?


Cherry%20Blossoms_edited.jpg
bottom of page