top of page

Gudstjänst (katolicitet)

KYRKANS VÄSEN

FRÅGA 1

Studera verserna nedan och beskriv  syftet och meningen med den gemensamma tillbedjan?


1 Korinthierbrevet 14:12 (SFB-15)

12[…] Eftersom ni är ivriga att få Andens gåvor, sök då sådana som bygger  upp församlingen så att ni har dem i överflöd.


1 Korinthierbrevet 14:26 (SFB-15)

26Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att  ge: en psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en  uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse.


Efesierbrevet 5:19 (SFB-15)

19[…]och tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger.


Kolosserbrevet 3:16(SFB-15)

16Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana  varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med  tacksamhet i era hjärtan.


FRÅGA 2

  1. Hur kan du beskriva den regulativa principen?

  2. Är det frivilligt enligt den regulativa principen att komma till Gudstjänst, styrk med vers?

  3. Vilka element får finnas under en Gudstjänst? Se Baptistbekännelsen från 1689, Kap 22, §4 och 5.FRÅGA 3

På vilket sätt leder falk tillbedja till omoral? Se 2 Moseboken 32:1–10


Cherry%20Blossoms_edited.jpg
bottom of page