top of page

Predikan

KYRKANS VÄSEN

Ämne i fokus: Nedan finner du fyra aspekterna som gör Guds ord nödvändig. Reflektera genom dessa tillsammans med din grupp.


1 Guds ord är en förlängning av Honom själv

1.1 Föraktat Herrens ord = förakta Herren själv:2 Sam 12:13; 2 Sam 12:10

1.2 Älska Jesus = älska ordet: Joh 14:23

1.3 Guds ord = Gud själv: Ps 29:8; Jeremia 23:9


2 Gud handlar genom sitt ord

2.1 Skapar: Psaltaren 33:6; Hebreérbrevet 11:3

2.2 Upprätthåller

- Skapelsen: Hebreérbrevet 1:3 (SFB-15)

- Sina heliga: Joh 6:63b

2.3 Upprättar och bryter ner

OT: Hans förbund med Abraham är ett exempel på upprättelse

Att Han skickar hebreerna på exil är ett exempel på hur Han bryter

NT: Han födder på nytt människor genom sitt ord

- Liv genom att kalla människor: Rom 4:17 jfr 2 Kor 4:6

- Tron, predikan, Kristi ord: Romarbrevet 10:17 (SFB-15)

- Födda på nytt genom Guds levande ord: 1 Petrusbrevet 1:23 (SFB-15)

- Födda på nytt genom sanningens ord: Jakobsbrevet 1:18; Han fortsätter i vers 21,

- Ordet har makt att frälsa: Jakobsbrevet 1:21(SFB-98)


3 Guds Ande verkar genom Guds ord

3.1 Anden ger liv genom ordet.: Johannesevangeliet 6:63 (SFB-15)

3.2 Anden åstadkommer sin viljas syfte - Förhärda och öppna: Joh 3:8

- Förhärdar: Jes 6:9-10

- Öppnar: Apg 13:48;  16:14


4 Guds ord är Andens svärd

4.1 Det sker och delar mänskligheten i två grupper: Hebreérbrevet 4:12 


Diskussions frågor

1) Vad innebär att predika utläggande? Att presentera Gud som Han är

2) Vad händer när vi inte studerar Bibeln tillräckligt ofta?

3) Vad händer det när vi läser det ytligt?

4) Hur åstadkommer Anden sitt syfte?

5) Hur påverkar förståelse för ordet som Andens svärd vårt sätt att evangelisera?

Cherry%20Blossoms_edited.jpg
bottom of page