top of page
DALL·E 2024-01-21 07.53.33 - A hyperrealistic, cinematic wide image of a vast orchard of f

Guds ord

Här kan du finna tankar, anlayser och tolkningar av Guds ord samt andra resurser som hjälper dig att tolka det.

Undervisning

Kunskap om Guds ord som ger näring till själ, kropp och ande.

Read More
Undervisning

Artiklar/Blogg

Ta del av stärkande perspektiv.

Read More
Artiklar/Blogg

Kristen meditation

En kristen praktik som hjälper dig att uppleva det gudomliga och gör den Bibliska undervisningen till en verklighet för den troende.

Read More
Kristen meditation
bottom of page