top of page

Om ilska och vrede

1. Guds vrede

Bibelläraren John Macarthur hjälper dig att utforska ämnet. Ett ämne som hjäper dig att förstå de goda nyheterna med Kristus Jesus men som även ger dig tröst i värld full av orättvisor.

2. Förlåtelse under en tid av vrede

Bibellärare John MacArthur går igenom 10 anledningar för att förlåta och hur det hjälper den troende att hantera ilska och vrede.

bottom of page