top of page

Baptistbekännelse från 1689​

"Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.”

Romarbrevet 10:10

Kapitel 10

OM VERKSAM KALLELSE

1. De som Gud förutbestämt till liv behagar Han att i Sin utsedda och rätta tid verksamt kalla,1 genom Sitt Ord och Sin Ande, ut ur detta tillstånd av synd och död som de av naturen befinner sig i, till nåd och frälsning genom Jesus Kristus;2 då Han upplyser deras sinnen till att på ett andligt och frälsande sätt förstå de gudomliga tingen;3 tar bort deras stenhjärta och ger dem ett hjärta av kött;4 förnyar deras viljor och gör dem bestämda, genom Sin allsmakt, till att göra det som är gott, och drar dem verkningsfullt till Jesus Kristus;5 dock på ett sådant sätt att de kommer högst frivilligt, då de gjorts villiga genom Hans nåd.6

1 Rom 8:30, 11:7; Ef 1:10,11; 2 Thess 2:13,14; 

2 Ef 2:1-6; 

3 Apg 26:18; Ef 1:17,18; 

4 Hes 36:26; 

5 5 Mos 30:6; Hes 36:27; Ef 1:19; 

6 Ps 110:3; Höga v 1:4


2. Denna verksamma kallelse grundar sig enbart på Guds fria och särskilda nåd, och inte från någonting alls förutsett i människan, eller från någon kraft eller handling i den skapade varelsen,7 som är helt passiv i det, död i synder och överträdelser, tills hon blir upplivad och förnyad genom den helige Ande;8 och därigenom görs hon kapabel att gensvara på denna kallelse och omfamna nåden som erbjuds och förmedlas i den, och detta med ingen mindre kraft än den som uppväckte Kristus från de döda.9

7 2 Tim 1:9; Ef 2:8; 

8 1 Kor 2:14; Ef 2:5; Joh 5:25;

9 Ef 1:19, 20


3. Utvalda spädbarn som dör i spädbarnsåldern blir pånyttfödda och frälsta av Kristus genom Anden;10 som verkar när, var och hur Han behagar;11 samma är det med alla utvalda personer som är oförmögna att utvändigt bli kallade genom Ordets tjänst.

10 Joh 3:3, 5, 6; 

11 Joh 3:8


4. Andra icke-utvalda kan mycket väl bli kallade genom Ordets tjänst och erfara vissa av Andens allmänna ingrepp,12 men då de inte verksamt dras av Fadern, varken kan, eller vill, de egentligen komma till Kristus, och därför kan de inte bli frälsta:13 desto mindre kan människor som inte tar emot den kristna religionen bli frälsta; hur flitigt de än anpassar sina liv enligt ljuset i naturen och lagen i den religion de bekänner sig till.14

12 Matt 22:14, 13:20,21; Heb 6:4,5; 

13 Joh 6:44,45,65; 1 Joh 2:24,25; 

14 Apg 4:12; Joh 4:22, 17:3

bottom of page