top of page

Baptistbekännelse från 1689​

"Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.”

Romarbrevet 10:10

Kapitel 11

OM RÄTTFÄRDIGGÖRELSE

1. De som Gud verksamt kallar rättfärdigar Han också fritt,1 inte genom att ingjuta rättfärdighet i dem, utan genom att förlåta dem deras synder och räkna och godta deras personer som rättfärdiga;2 inte för någonting som blivit utfört i dem, eller gjort av dem, utan för Kristi skull allena;3 inte genom att räkna själva tron, troshandlingen eller någon annan evangelisk lydnad till dem, som deras rättfärdighet; utan genom att tillräkna Kristi aktiva lydnad till hela lagen, och passiva lydnad i Hans död för deras hela och enda rättfärdighet genom tron4 – en tro de inte har av sig själva; den är Guds gåva.5

 

1 Rom 3:24, 8:30; 

2 Rom 4:5-8, Ef 1:7; 

3 1 Kor 1:30,31, Rom 5:17-19; 

4 Fil 3:8,9; Ef 2:8-10; 

5 Joh 1:12, Rom 5:17


 

2. Tron som på detta sätt tar emot och vilar på Kristus och Hans rättfärdighet, är det enda instrumentet för rättfärdiggörelsen;6 men är ändå inte ensam i den person som rättfärdigats – nej, den åtföljs alltid av alla andra frälsande skänker, och är inte en död tro, utan är verksam i kärlek.7

 

6 Rom 3:28; 

7 Gal 5:6, Jak 2:17,22,26


 

3. Genom Sin lydnad och död avskrev Kristus till fullo skulden från alla de som blir rättfärdigade; och genom att offra Sig själv i blodet på Sitt kors, där Han genomgick straffet som de förtjänade i deras ställe, gjorde Han en riktig, verklig och full gottgörelse för Guds rättvisa å deras vägnar;8 men eftersom Han blev given av Fadern för dem, och Hans lydnad och gottgörelse blev godtagen i deras ställe – och bådadera fritt, inte för någonting i dem9 – är deras rättfärdiggörelse endast av fri nåd, så att både Guds noggranna rättvisa och rika nåd kan bli ärade i att Han rättfärdigar syndare.10

 

8 Hebr 10:14; 1 Petr 1:18,19; Jes 53:5,6; 

9 Rom 8:32; 2 Kor 5:21; 

10 Rom 3:26; Ef 1:6,7, 2:7


 

4. Ända från evig tid har Gud skickat att rättfärdiga de utvalda,11 och när tiden var inne dog Kristus för deras synder och återuppstod för deras rättfärdiggörelse;12 men de blir ändå inte personligen rättfärdigade förrän den helige Ande i rätt tid verkligen anbringar Kristus till dem.13

 

11 Gal 3:8, 1 Petr 1:2, 1 Tim 2:6; 

12 Rom 4:25; 

13 Kol 1:21,22, Titus 3:4-7


 

5. Gud fortsätter att förlåta de rättfärdigade för deras synder,14 och även om de aldrig kan falla från rättfärdiggörelsens tillstånd,15 kan de fortfarande, genom sina synder, falla under Guds faderliga misshag;16 och i detta skick återfår de oftast inte Hans ansiktes ljus över sig förrän de ödmjukar sig själva, ber om ursäkt och förnyar sin tro och omvändelse.17

 

14 Matt 6:12, 1 Joh 1:7,9; 

15 Joh 10:28; 

16 Ps 89:32-34; 

17 Ps 32:5, Ps 51, Matt 26:75


 

6. Rättfärdiggörelsen av de troende under Gamla testamentet var, i alla dessa avseenden, en och samma med rättfärdiggörelsen av troende under Nya testamentet.18

 

18 Gal 3:9; Rom 4:22-24

bottom of page