top of page

Baptistbekännelse från 1689​

"Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.”

Romarbrevet 10:10

Kapitel 17

OM DE HELIGAS UTHÅLLIGHET

1. De som Gud har godtagit i den älskade, verksamt kallat och helgat genom Sin Ande och givit den dyrbara tron som tillhör de utvalda, kan varken helt eller slutgiltigt falla från nådens tillstånd, utan kommer med säkerhet hålla ut i detta ända till slutet och bli evigt frälsta, med tanke på att Guds gåvor och kallelse är oåterkalleliga. Detta är utgångspunkten för att Han fortfarande föder och när tro, omvändelse, kärlek, glädje, hopp och alla Andens skänker i dem så att de blir odödliga;1 och även om många stormar och floder reser sig och piskar emot dem kommer de ändå aldrig kunna ta bort dem från denna grund och klippa som de genom tron är befästa på; trots att den förnimbara åsynen av Guds ljus och kärlek, genom otro och Satans frestelser, för en tid kan skymmas och fördunklas för dem,2 är Han fortfarande densamme, och de ska vara säkra på att bli bevarade genom Guds kraft och bli frälsta, där de ska åtnjuta deras inköpta besittning – de är ju inristade i Hans handflata och deras namn har blivit skrivna i livets bok sedan all evighet.3

1 Joh 10:28,29; Fil 1:6;  2 Tim 2:19; 1 Joh 2:19;

2 Ps 89:32,33; 1 Kor 11:32;

3 Mal 3:62. Denna de heligas uthållighet beror inte på deras egen fria vilja, utan på utkorelsens tidlösa skickelse,4 som flödar från Gud Faderns fria och oföränderliga kärlek, på slagkraften i Jesu Kristi förtjänst och vädjan för deras sak och föreningen med Honom,5 Guds ed,6 Hans Andes kvarblivande och Guds säd inom dem,7 och nådesförbundets natur;8 och det är också från alla dessa som säkerheten och ofelbarheten i den reser sig.

4 Rom 8:30, 9:11,16;

5 Rom 5:9, 10; Joh 14:19;

6 Hebr 6:17,18;

7 1 Joh 3:9;

8 Jer 32:403. Och även om de, genom Satans och världens frestelse, utbredheten av fördärv som finns kvar i dem och försummelsen av medlen för deras bevarande, faller i svåra synder, och för en tid fortsätter i dem,9 genom vilka de drar över sig Guds misshag och bedrövar Hans helige Ande,10 kommer att få sina skänker och bekvämligheter förhindrade,11 få sina hjärtan förhärdade och sina samveten skadade,12 sårar och kommer andra på fall, och bringar tillfälliga domar över sig,13 kommer de fortfarande att förnya sin omvändelse och bli bevarade genom tron på Kristus Jesus ända till slutet.14

9 Matt 26:70,72,74;

10 Jes 64:5,9; Ef 4:30;

11 Ps 51:12,14;

12 Ps 32:3,4;

13 2 Sam 12:14;

14 Luk 22:32,61,62

bottom of page