top of page

Baptistbekännelse från 1689​

"Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.”

Romarbrevet 10:10

Kapitel 21

OM KRISTEN FRIHET OCH SAMVETSFRIHET

1. Guds fördömande vrede, lagens hårdhet och förbannelse,1 och i att de blivit befriade från den nuvarande onda världen,2 slaveriet under Satan3 och syndens herravälde,4 från lidandenas onda konsekvenser,5 dödens skräck och udd, gravens triumf6 och evig förbannelse:7 såväl som i deras fria tillgång till Gud och att de böjer sig i lydnad under Honom, inte utifrån slavisk rädsla,8 utan med ett barns kärlek och villigt sinne.9 Allt detta fanns även i allmänhet för troende under lagen, åtminstone i det väsentliga;10 men under Nya testamentet är kristnas frihet än mer utvidgad, då de är fria från ceremonilagens ok, som den judiska församlingen stod under; har större frimodighet att träda fram inför nådens tron; och har fullare del i Guds fria Ande, än vad troende under lagen vanligtvis hade.11

1 Gal 3:13;

2 Gal 1:4;

3 Apg 26:18;

4 Rom 8:3;

5 Rom 8:28;

6 1 Kor 15:54-57;

7 2 Thess 1:10

8 Rom 8:15;

9 Luk 1:73- 75; 1 Joh 4:18;

10 Gal 3;9,14;

11 Joh 7:38,39; Hebr 10:19-212. Endast Gud är Herre över samvetet,12 och har befriat det från människors läror och bud som på något sätt går emot Hans Ord eller inte finns i det.13 Att alltså tro på sådana läror eller lyda sådana befallningar för samvetets skull är att förråda samvetets sanna frihet;14 och att kräva en grundlös tro, en absolut och blind lydnad, är att förstöra samvetets, och även förnuftets, frihet.15

12 Jak 4:12; Rom 14:4;

13 Apg 4:19,29; 1 Kor 7:23; Matt 15:9;

14 Kol 2:20,22,23;

15 1 Kor 3:5; 2 Kor 1:243. De som tar i anspråk den kristna friheten för att leva ut en viss synd eller vältra sig i syndiga förlustelser, förvränger huvudsyftet med evangeliets nåd till sitt eget fördärv,16 och förstör helt målet med den kristna friheten, vilket är att vi som blivit befriade ur alla våra fienders händer nu kan tjäna Herren utan rädsla, i helighet och rättfärdighet inför Honom, alla våra levnadsdagar.17

16 Rom 6:1,2;

17 Gal 5:13; 2 Petr 2:18,21

bottom of page