top of page

Baptistbekännelse från 1689​

"Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.”

Romarbrevet 10:10

Kapitel 24

OM SAMHÄLLSLEDNINGEN

1. Gud, hela världens överlägsne Herre och Konung, har inrättat samhällsledningen att vara under Honom, över folket, för Hans egen ära och för allmännyttan; och till detta ändamål har Han beväpnat dem med svärdets makt, till försvar och uppmuntran för de som gör gott, och för att straffa de som gör ont.1

1 Rom 13:1-42. Det är tillåtet för kristna att tacka ja till tjänstgöring i samhällsledningens ämbete när de kallas till det; eftersom särskilt dessa borde upprätthålla fred och rättvisa när de sköter denna syssla,2 i enlighet med varje kungarikes eller annan politisk enhets hälsosamma lagar, så till detta ändamål är det nu tillåtet för dem, under Nya testamentet, att föra krig vid rättfärdiga och nödvändiga tillfällen.3

2 2 Sam 23:3; Ps 82:3,4;

3 Luk 3:143. Då samhällsledningen satts upp av Gud till ovan nämnda ändamål; bör vi i Herren böja oss i underkastelse i alla de tillåtna saker som de befaller, inte bara för vredens skull, utan också för samvetets;4 och vi bör bära fram förbön och åkallan för kungar och alla som har makt, så att vi under dem kan leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt gudfruktigt och värdigt.5

4 Rom 13:5-7; 1 Petr 2:17;

5 1 Tim 2:1,2

bottom of page