top of page

Baptistbekännelse från 1689​

"Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.”

Romarbrevet 10:10

Kapitel 26

OM ÄKTENSKAP

1. Äktenskapet ska vara mellan en man och en kvinna; och det är inte tillåtet för någon man att ha mer än en hustru, eller för någon kvinna att ha mer än en man på en och samma gång.1

1 1 Mos 2:24; Mal 2:15; Matt 19:5,62. Äktenskapet är förordnat för att man och hustru ska hjälpa varandra,2 för att människosläktet ska förökas med äkta avkomma,3 och för att förhindra orenhet.4

2 1 Mos 2:18;

3 1 Mos 1:28;

4 1 Kor 7:2,93. Det är tillåtet för alla sorters människor att gifta sig, som med gott omdöme kan ge sitt samtycke;5 men det är även kristnas plikt att gifta sig i Herren;6 och därför ska de som bekänner sig till den sanna religionen inte gifta sig med icke-troende eller avgudadyrkare; inte heller bör sådana som är gudfruktiga gå som omaka par i ok genom att gifta sig med sådana som lever ogudaktigt eller hyser fördömliga villoläror.7

5 Hebr 13:4; 1 Tim 4:3;

6 1 Kor 7:39; 7Neh 13:25-274. Äktenskap ska inte ingås inom de grader av blodsband eller släktskap som är förbjudna i Ordet;8 inte heller kan sådana incestuösa äktenskap någonsin göras tillåtna av någon mänsklig lag eller parters samtycke, så att de människorna skulle få leva tillsammans som man och hustru.9

8 3 Mos 18;

9 Mark 6:18; 1 Kor 5:1

bottom of page