top of page

Baptistbekännelse från 1689​

"Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.”

Romarbrevet 10:10

Kapitel 28

OM DOP OCH HERRENS NATTVARD

1. Dop och Herrens nattvard är förordningar av bestämd och enväldig instiftelse, bestämda av Herren Jesus, den ende lagstiftaren, till att fortsätta pågå i Hans församling till världens slut.1

1 Matt 28:19,20; 1 Kor 11:262. Dessa heliga bestämmelser ska förrättas av de, och endast de, som är kvalificerade och kallade till det, enligt Kristi uppdrag.2

2 Matt 28:19; 1 Kor 4:1

bottom of page