top of page

Baptistbekännelse från 1689​

"Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.”

Romarbrevet 10:10

Kapitel 3

OM GUDS BESLUTANDE

1. Gud har beslutat, i Sig själv, från all evighet, genom Sin egen viljas högst visa och heliga rådslut, fritt och oföränderligt, alla saker som än sker;1 fast på ett sådant sätt att Gud genom detta varken är syndens upphov eller har delaktighet i någonting av den;2 inte heller görs det något våld på den skapade varelsens vilja, och dessutom tas inte heller friheten eller ovissheten i andrahandsorsaker bort, utan snarare bekräftas de;3 och i detta visas Hans visdom i att leda allting, och makt och trofasthet i att genomföra Sitt beslut.4


1 Jes 46:10; Ef 1:11; Hebr 6:17; Rom 9:15,18; 

2 Jak 1:13; 1 Joh 1:5;

3 Apg 4:27,28; Joh 19:11; 

4 4 Mos 23:19; Ef 1:3-5 

2. Även om Gud visserligen vet vilka händelser som skulle kunna ske under alla tänkbara omständigheter,5 beslutade Han ingenting bara för att Han förutsåg det i framtiden, eller för att det var det som skulle ske under sådana omständigheter.6


5 Apg 15:18; 

6 Rom 9:11,13,16,18
3. Enligt Guds beslut, för att visa upp Hans ära, är vissa människor och änglar förutbestämda, eller i förväg utsedda, till evigt liv genom Jesus Kristus,7 för att Hans ärorika nåd ska prisas;8 medan andra blir lämnade att handla i sin synd till sin rättvisa fördömelse, för att Hans ärorika rättvisa ska prisas.9


7 1 Tim 5:21; Matt 25:34; 

8 Ef 1:5,6; 

9 Rom 9:22,23; Jud 4
4. Dessa änglar och människor som så blivit förutbestämda och i förväg utsedda, är särskilt och oföränderligt bestämda, och deras antal är så säkert och definitivt, att det varken kan ökas eller minskas.10

10 2 Tim 2:19; Joh 13:185. De av människosläktet som är förutbestämda till liv, har Gud före jordens grund blev lagd, enligt Sin eviga och oföränderliga plan och Sin viljas hemliga rådslut och välbehag, utvalt i Kristus till evig ära, av Sin blotta, fria nåd och kärlek,11 utan någonting alls i den skapade varelsen som villkor eller orsak som rörde Honom till det.12


11 Ef 1:4, 9, 11; Rom 8:30; 2 Tim 1:9; 1 Thess 5:9; 

12 Rom 9:13,16; Ef 2:5,126. Precis som Gud har utsett de utvalda till ära, så har Han, genom Sin viljas eviga och helt fria plan, i förväg utsett alla medel till det;13 därför blir de som är utvalda, när de är fallna i Adam, återlösta av Kristus,14 verksamt kallade till tro på Kristus, genom Hans Andes verkan i den bestämda tiden, rättfärdigade, adopterade, helgade,15 och bevarade genom Hans makt genom tron så att de blir frälsta;16 inte heller är några andra återlösta av Kristus eller verksamt kallade, rättfärdigade, adopterade, helgade och frälsta, utan endast de utvalda.17


13 1 Petr 1:2; 2 Thess 2:13; 

14 1 Thess 5:9, 10; 

15 Rom 8:30; 2 Thess 2:13; 

16 1 Petr 1:5; 

17 Joh 10:26, 17:9, 6:64
7. Förutbestämmelselärans storslagna hemlighet bör hanteras med särskild försiktighet och omsorg, så att människor som vakar på Guds vilja som uppenbaras i Hans Ord, och böjer sig i lydnad för det, kan bli förvissade om sin eviga utkorelse, utifrån fastheten i deras verksamma kallelse;18 så ska denna lära utgöra ett ämne för lovprisning,19 vördnad och beundran för Gud, och för ödmjukhet,20 flitighet och rik tröst för alla som uppriktigt lyder evangeliet.21


18 1 Thess 1:4,5; 2 Petr 1:10; 

19 Ef 1:6; Rom 11:33; 

20 Rom 11:5,6,20; 

21 Luk 10:20

bottom of page