top of page

Baptistbekännelse från 1689​

"Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.”

Romarbrevet 10:10

Kapitel 32

OM DEN SISTA DOMEN

1. Gud har fastställt en dag då Han ska döma världen i rättfärdighet, genom Jesus Kristus; (1) som har fått all makt och dom av Fadern. På denna dag ska inte bara de fallna änglarna dömas, (2) utan även alla människor som levt på jorden ska komma fram inför Kristi tribunal för att avlägga räkenskap för sina tankar, ord och handlingar och få igen för vad de gjort i kroppen, både gott och ont. (3)


1. Apg 17:31; Joh 5:22,27

2. 1 Kor 6:3; Jud 6

3. 2 Kor 5:10; Pred 12:14; Matt 12:36; Rom 14:10,12; Matt 25:32-462. Meningen med att Gud fastställt denna dag är att Hans barmhärtighets ära ska uppvisas i att de utvalda blir evigt frälsta; och Hans rättvisas ära i att de underkända, som är elaka och olydiga, blir fördömda; (4) för då ska de rättfärdiga gå in i det eviga livet och ta emot fullheten av glädjen och äran med eviga belöningar, i Herrens närvaro; men de elaka, som inte känner Gud och inte lyder Jesu Kristi evangelium, ska kastas åt sidan i eviga plågor, (5) och bestraffas med evigt fördärv, borta från Herrens ansikte, och Hans makts ära. (6)


4. Rom 9:22,23

5. Matt 25:21,34; 2 Tim 4:8

6. Matt 25:46; Mark 9:48; 2 Thess 1:7-103. Eftersom Kristus vill att vi är helt övertygade om att det ska komma en domedag, både för att avskräcka alla människor från att synda, (7) och för att skänka desto större tröst till de gudaktiga i deras svårigheter, (8) så håller Han dagen okänd för människorna, så att de kan skaka av sig all köttslig trygghet, och alltid vara vakande, eftersom de inte vet stunden då Herren ska komma, (9) och alltid vara förberedda på att säga: Kom Herre Jesus, kom fort. (10) Amen.


7. 2 Kor 5:10,11

8. 2 Thess 1:5-7

9. Mark 13:35-37; Luk 12:35-40

10. Upp 22:20

bottom of page