top of page

Baptistbekännelse från 1689​

"Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.”

Romarbrevet 10:10

Kapitel 4

OM SKAPELSEN

1. I begynnelsen behagade det Gud Fadern, Sonen och den helige Ande,1 för att visa upp ärorikheten i Hans eviga makt,2 vishet och godhet, att skapa eller göra världen, och allt i den, både synligt och osynligt, under sex dagars tid, och allt mycket gott.3

1 Joh 1:2,3; Hebr 1:2; Job 26:13; 

2 Rom 1:20; 

3 Kol 1:16; 1 Mos 1:31


2. Efter att Gud hade skapat alla andra varelser, skapade Han människan, man och kvinna,4 med förnuftiga och odödliga själar,5 som gjorde dem passande åt det liv för Gud som de skapades till; då de är skapade till Guds avbild, i kunskap, rättfärdighet och sann helighet;6 med Guds lag skriven i deras hjärtan,7 och med förmågan att uppfylla den, men samtidigt med möjligheten att överträda den, då de lämnats till sin egen fria viljas frihet, som kunde undergå förändring.8

41 Mos 1:27; 

5 1 Mos 2:7; 

6 Pred 7:29; 1 Mos 1;26; 

7 Rom 2:14,15; 

8 1 Mos 3:6

3. Utöver lagen skriven i deras hjärtan fick de även en befallning att inte äta av trädet med kunskap om gott och ont,9 och när de höll detta bud var de lyckliga i sin gemenskap med Gud, och rådde över djuren.10

9 1 Mos 2:17; 

10 1 Mos 1:26,28

bottom of page