top of page

Baptistbekännelse från 1689​

"Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.”

Romarbrevet 10:10

Kapitel 5

OM GUDOMLIG FÖRSYN

1. I Guds, alltings gode Skapares, oändliga makt och vishet är det Han som uppehåller, dirigerar, disponerar och styr alla skapade varelser och föremål,1 från de största ända till de minsta,2 genom Sin helt visa och heliga försyn, till det ändamål de skapades till, i enlighet med Hans ofelbara förhandskännedom, och Hans egen viljas fria och oföränderliga rådslut; för att Hans vishets, makts, rättvisas, oändliga godhets och barmhärtighets ära ska prisas.3

1 Hebr 1:3; Job 38:11; Jes 46:10,11; Ps 135:6; 

2 Matt 10:29-31; 

3 Ef 1;11

2. Även om allt sker, oföränderligt och utan fel, i förhållande till Guds, den första orsakens, förhandskännedom och skickelse;4 på det sättet, att ingenting inträffar av någon slump, eller utan Hans försyn;5 är det ändå genom samma försyn Han ordnar allting att ske enligt andrahandsorsaker, antingen av nödvändighet, oberoende eller beroende.6

4Apg 2:23; 5Ords 16:33; 61 Mos 8:22

3. Gud använder medel i Sin vanliga försyn,7 men är ändå fri att verka utan,8 över9 och emot dem som Han behagar.

7 Apg 27:31, 44; Jes 55:10, 11; 

8 Hosea 1:7; 

9 Rom 4:19-21; 

10 Dan 3:27

 

4. Guds allsmäktiga kraft, outgrundliga vishet och oändliga godhet visar sig så långt i Hans försyn, att Hans bestämda rådslut utsträcker sig ända till det första syndafallet och alla andra syndiga handlingar både utförda av änglar och människor;11 och detta inte bara genom att blott tillåta handlingarna, utan Han begränsar dem också, och ordnar och styr dem på andra sätt;12 i en mångfaldig fördelning, till Hans helt heliga ändamål;13 men ändå på det sättet, att det syndiga i deras handlingar endast utgår från de skapade varelserna, och inte från Gud, eftersom Han är helt helig och rättfärdig och därför varken är, eller kan vara, upphov till eller godkänna synd.14

11 Rom 11:32-34; 2 Sam 24:1; 1 Krön 21:1; 

12 2 Kung 19:28; Ps 76:11; 

13 1 Mos 1:20; Jes 10:6,7,12; 

14 Ps 50:21; 1 Joh 2:16

5. Den högst vise, rättfärdige och nådefulle Guden utlämnar faktiskt ofta, för en period, Sina egna barn åt mångfaldiga prövningar och deras egna hjärtans fördärv, för att tukta dem för deras tidigare synder eller uppenbara för dem den dolda kraften i deras hjärtans fördärv och svekfullhet, så att de blir ödmjukade; och för att lyfta dem till ett mer nära och konstant beroende av Honom själv för deras uppehälle; och för att göra dem mer vaksamma mot alla framtida tillfällen att synda, samt för andra rättvisa och heliga mål.15 Vad som än sker någon av Hans utvalda kommer alltså på Hans beställning, till Hans ära och deras goda.16

15 2 Krön 32:25,26,31; 2 Kor 12:7-9; 

16 Rom 8:28

6. Vad angår de elaka och ogudaktiga människor, som Gud, som rättvis domare, faktiskt förblindar och förhärdar för deras begångna synder:17 Från dessa håller Han inte bara tillbaka Sin nåd, som de hade kunnat bli upplysta i sina förstånd genom, och bearbetade i sina hjärtan;18 nej, ibland drar Han även in de gåvor de hade19 och utsätter dem för sådana saker som deras fördärv använder som ursäkt för att synda;20 och dessutom överlämnar Han dem till deras egna begär, världens frestelser och Satans makt,21 så att det blir så, att de förhärdar sig själva, under precis samma medel som Gud använder för att mjuka upp andra.22

17 Rom 1;24-26,28, 11:7,8; 

18 5 Mos 29:4; 

19 Matt 13:12; 

20 5 Mos 2:30; 2 Kung 8:12,13; 

21 Ps 81:12,13; 2 Thess 2:10-12;

22 2 Mos 8:15,32; Jes 6:9,10; 1 Petr 2:7,8


7. Precis som Guds försyn allmänt når till allt skapat, så tar den hand om Hans församling, och förfogar över allting till hennes goda.23

23 1 Tim 4:10; Amos 9:8,9; Jes 43:3-5

bottom of page