top of page

Baptistbekännelse från 1689​

"Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.”

Romarbrevet 10:10

Kapitel 7

OM GUDS FÖRBUND

1. Avståndet mellan Gud och den skapade varelsen är så stort, att även om förnuftiga varelser faktiskt är skyldiga att lyda Honom som deras skapare, skulle de aldrig kunna vinna livet som belöning om det inte vore för någon frivillig nedlåtelse från Guds sida, som Han har behagat uttrycka i form av förbund.1

1 Luk 17:10; Job 35:7,8


 

2. Dessutom, eftersom människan fört sig själv under lagens förbannelse genom sitt fall, har det behagat Herren att sluta ett nådens förbund,2 där Han fritt erbjuder syndare liv och frälsning genom Jesus Kristus, och begär att de tror på Honom, så att de kan bli frälsta;3 och lovar att ge Sin helige Ande till alla de som är bestämda till evigt liv, för att göra dem villiga och kapabla till att tro.4

2 1 Mos 2:17; Gal 3:10; Rom 3:20,21; 

3 Rom 8:3; Mark 16:15,16; Joh 3:16; 

4 Hes 36:26,27; Joh 6:44,45; Ps 110:3 

3. Detta förbund är uppenbarat i evangeliet; först av allt till Adam i löftet om frälsning genom kvinnans avkomma,5 och efteråt genom vidare steg fram till dess fulla uppenbarelse fullbordades i det Nya testamentet;6 och det är grundat i detta eviga förbundsavtal mellan Fadern och Sonen angående de utvaldas återlösning;7 och det är endast genom detta förbunds nåd som alla Adams efterkommande som någonsin blivit frälsta har erhållit liv och salig odödlighet, eftersom människan nu är fullständigt inkapabel att vinna Guds godkännande på samma villkor som Adam hade i sitt oskyldiga tillstånd.8

5 1 Mos 3:15; 

6 Hebr 1:1; 

7 2 Tim 1:9; Titus 1:2; 

8 Hebr 11;6,13; Rom 4:1ff.; Apg 4:12; Joh 8:56

bottom of page