top of page

Gudstjänst 12

lördag 28 augusti 2021

Tillbedja

Gemensam sång: Valfri

Kallelse till tilbedjan: Psalm 95:6-5

Bekännelse av synd: Bön 818, sid 994

Gemensam sång: Valfri

Gemensam bön: Bön 807, sid 939

Gemensam sång: Valfri


Bibelläsning: Matteusevangeliet 

Läsning av kapitel 1

Gemensam bön: Förbön 830, sid 948


Paus: 10 min


Predikan

Br, Ricard

Predikotext: Efesierbrevet 1:11-14

Predikan: "Anden som en sigill - del 1: Vår frälsning"


Välsignelseord

2 Kor 13:13

bottom of page