top of page

Gudstjänst 10

söndag 20 juni 2021

GEMENSAM SÅNG 445 O sköna sabbatsvila

KALLELSE TILL TILLBEDJAN Mika 7:18

GEMENSAM SÅNG 372 Jag har en vän som älskar mig 

BEKÄNNELSE AV SYND Stund för individuell bön

BEKRÄFTELSE ORD FRÅN HERREN Mika 7:19-20

GEMENSAM SÅNG 9 Min själ ska lova Herran

BIBELLÄSNING: Förlorad och återfunnen Epi: Efesier 2:1-10 Eva: Lukas 15:1-10

BRÖDSBRYTELSE

GEMENSAM SÅNG 10 Värdigt är Guds Lamm 

PAUS 10 min

PREDIKAN 1: Br, Ricard

Predikotext: Diverse skrifter Pastoral bön: Br Ricard

Predikan: "Om pengar och givande del 2 av 3: Gamla testamentets syn på givandet"

VÄLSIGNELSEORD 2 Kor 13:13

bottom of page