top of page

Gudstjänst 13

söndag 5 september 2021

Tillbedja

Gemensam sång: Saliga vishet 

Kallelse till tilbedjan: Rom 11:33-36

"33 O vilket djup av rikedom

och vishet och kunskap hos Gud!

Hur outgrundliga är inte

hans domar,

hur ofattbara hans vägar!

34 Vem har förstått Herrens sinne?

Eller vem har varit

hans rådgivare?

35 Eller vem har gett honom något först

så att han måste betala igen?

36 Av honom, genom honom

och till honom är allting.

Hans är äran i evighet. Amen."


Bekännelse av synd: Bön 818

Gemensam sång: Värdig är Guds lamm

Gemensam bön: Bön 813

Gemensam sång: Helleluja vilken Gud vi har


Bibelläsning: Matteusevangeliet 

Läsning av kapitel 2

Gemensam bön: Förbön 830Brödsbrytelse

1 Joh 1:3

Matt 26:26-28

Gemensam sång: Ära, ära till Guds lammPaus: 10 min


Predikan

Br, Ricard

Predikotext: Diverse skrifter

Predikan: "Obesvarat kärlek"


Välsignelseord

2 Kor 13:13

"Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla."

bottom of page