top of page

Gudstjänst 14

söndag 12 september 2021

Tillbedja

Kallelse till tilbedjan: Rom 11:33-36

"33 O vilket djup av rikedom

och vishet och kunskap hos Gud!

Hur outgrundliga är inte

hans domar,

hur ofattbara hans vägar!

34 Vem har förstått Herrens sinne?

Eller vem har varit

hans rådgivare?

35 Eller vem har gett honom något först

så att han måste betala igen?

36 Av honom, genom honom

och till honom är allting.

Hans är äran i evighet. Amen."


Gemensam sång: Lova Herren min själ 

Bekännelse av synd: Bön 818

Gemensam sång: Jag är svaj men ändå stark

Gemensam bön: Bön 813

Gemensam sång: Helleluja vilken Gud vi har


Bibelläsning: Matteusevangeliet 

Läsning av kapitel 3

Gemensam bön: Förbön 830Brödsbrytelse

Gemensam sång: Ära, ära till Guds lamm

Förnyelse av vårt förbund: Församlingsförbund


1 Joh 1:3

"3 Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus." 


Matt 26:26-28

"26 Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: "Tag och ät. Detta är min kropp." 27 Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: "Drick av den alla. 28 Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. "


Paus: 10 min


Predikan

Br, Ricard

Predikotext: Diverse skrifter

Predikan: "Obesvarat kärlek"


Välsignelseord

2 Kor 13:13

"Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla."

bottom of page