top of page

Gudstjänst 17

lördag 23 oktober 2021

Tillbedja

Kallelse till tilbedjan: Jesaja 61:1-3


1 Herren Guds Ande

är över mig,

för Herren har smort mig✱

till att förkunna glädjens budskap

för de ödmjuka✱.

Han har sänt mig

att förbinda dem som har

förkrossade hjärtan,

att utropa frihet för de fångna

och befrielse för de bundna,

2 att förkunna ett nådens år

från Herren

och en hämndens dag

från vår Gud,

att trösta alla sörjande,

3 att ge de sörjande i Sion

huvudprydnad i stället för aska,

glädjens olja i stället för sorg,

lovsångsdräkt i stället för

en modfälld ande.

Och de ska kallas

"rättfärdighetens terebinter",

planterade av Herren

till hans förhärligande.


Gemensam sång: Sångledare väljer


Bekännelse av synd: Ledarledd bön


Gemensam sång: Sångledare väljer


Bekräftelseord: Jesaja 61:10-11

10 Jag gläder mig stort i Herren,

min själ fröjdar sig i min Gud,

för han har klätt mig

i frälsningens klädnad

och svept in mig

i rättfärdighetens mantel,

som när brudgummen

sätter turbanen✱ på sitt huvud,

som när bruden

pryder sig med sina smycken.

11 För liksom jorden

låter sina växter spira fram

och en trädgård

låter sin sådd växa upp,

så ska Herren Gud

låta rättfärdighet och lovsång

växa upp inför alla folk.


Gemensam sång: Sångledare väljerBibelläsning: Matteusevangeliet 

Läsning av kapitel 9Dop

Rom 6:3-5; 12-18
Paus: 10 min


Predikan

Br, Ricard

Predikotext: Efesierbrevet 1:22

Predikan: "Huvud över allting"


Välsignelseord

Efesier 6:22, 24

"Frid vare med [er] och kärlek och tro från Gud Fadern och Herren Jesus Kristus. Nåd och odödlihet åt alla som älskar vår Herre Jesus Kristus"

bottom of page