top of page

Gudstjänst 19

lördag 6 november 2021

Start: 11:30


TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedja: 

Psalm 99:1-5 (Klickbar)


Tillbedjans sång:

 >>Till sånger<< (Klickbar)


Kallelse till bekännelse av synd:

 1 Johannes 1:8, 9 (Klickbar)


Bön för syndabekännelse: 

Ledarledd


Tid för begrundan


Bekräftelseord: 

Psalm 13:6 (Klickbar)


Bekräftelse sång:  

>>Till sånger<< (Klickbar)


Bibelläsning

Matteusevangeliet,  kapitel 11


Gemensam sång: 

>>Till sånger<< (Klickbar)


Bekännelse av tro: 

>>Apostoliska bekännelse<< (Klickbar)


Förbön

Tema: "Vår gemenskaps helighet"


Kort paus: 12:00PREDIKAN

Predikant: Br Morgan Phare 


Tillbedjans sång: 

>>Till sånger<< (Klickbar)


Välsignelse Ord: 4 mosebok 6:24-26


Avslut: kl 13:00

bottom of page