top of page

Gudstjänst 2

söndag 18 april 2021

INFO Stund för information till de samlade

KALLELSE TILL TILLBEDJAN Hesekiel 34:11-15

GEMENSAM SÅNG Hymn 636 Stor är din trofasthet (Röd bok)

KALLELSE TILL ATT BEKÄNNA VÅR SYND Hesekiel 34:16

BEKÄNNELSE AV SYND Tid för individuell reflektion och bön

BEKRÄFTELSE ORD FRÅN HERREN Hesekiel 34:22-24

GEMENSAM SÅNG Hymn 30 Gud är trofast (Röd bok)


BIBELLÄSNING: Herren vår herde 

Epi: 1 Pet 2:21-25 

Eva: Joh 10:11-16


GEMENSAM SÅNG Hymn 13 Min Gud när jag betänker (Röd bok)

TROSBEKÄNNELSE 802 Den apostoliska trosbekännelsen (Röd bok, sida 938)

BRÖDSBRYTELSE Ord till brödet Joh 6:30-35; ord till vinet 6:37-40PAUS 10 min


PREDIKAN 1: Br, Ricard

Predikotext: Efesierbrevet 1:9, 10 

Pastoral bön: Br Ricard

Predikan: "Saker som Gud inte berättar för dig"

VÄLSIGNELSEORD 2 Kor 13:13

bottom of page