top of page

Gudstjänst 21

söndag 21 november 2021

Start: 11:30


TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedja: 

>>Bön 701<< (Klickbar)


Tillbedjans sång:

 >>Till sånger<< (Klickbar)


Kallelse till bekännelse av synd:

Hebreerbrevet 4:14-16

"14 När vi nu har en stor överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds Son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. 15 Vi har inte enöverstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi fast utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid."


Bön för syndabekännelse: 

(Ledarledd)

Tid för begrundan


Bekräftelseord: 

>>Rom 6:17-19, 22-23<< (Klickbar)


Bekräftelse sång:  

>>Till sånger<< (Klickbar)


Bibelläsning

Matteusevangeliet,  kapitel 13


Gemensam sång: 

>>Till sånger<< (Klickbar)


Bekännelse av tro: 

>>Apostoliska bekännelse<< (Klickbar)


Förbön

Tema: "Enighet och frid"


Kort paus: 12:00PREDIKAN

Predikant: Ricard Beltran

Ämne: Efesierbrevet 2:1-7 De levande döda 


Tillbedjans sång: 

>>Till sånger<< (Klickbar)


Välsignelse Ord: Rom 8:38-39


Avslut: kl 13:00

bottom of page