top of page

Gudstjänst 23

söndag 19 december 2021

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:30 - Avslut: 13:00


TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedja: Psalm 105:1-6


Tillbedjans sång:

 >>Till sånger<< (Klickbar)


Kallelse till bekännelse av synd: Titus 2:11-14


Bön för syndabekännelse: 

(Ledarledd)

Tid för begrundan


Bekräftelseord: Psalm 105:7-11, Luk 1:72-75


Bekräftelse sång:  

>>Till sånger<< (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD

Matteusevangeliet,  kapitel 17


Gemensam bön: 

>>Fader vår<< (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Ricard Beltran

Ämne: Efesierbrevet 2:1-7 "Gud bevarar sina heliga - Motargument"


Tillbedjans sång: 

>>Till sånger<< (Klickbar)


Välsignelse Ord: Rom 8:38-39


__________________


GEMENSAM MÅLTID

Start: 13:00 - Avslut 14:00

Vi håller måltid tillsammans i form av en knyt-måltid. Ta gärna med dig något att knyta med.__________________


MEDLEMSGUDSTJÄNST

Start: 14:00 - Avslut 15:00

  • Sång

  • Förbön

  • Bekännelse av tro

  • Förnyelse av medlemsförbund

  • Brödsbrytelse

  • Ordelning

  • Välsignelseord

bottom of page