top of page

Gudstjänst 24

söndag 26 december 2021

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:30 - Avslut: 13:00


TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedja: Psalm 5:2-4

"2 Hör mina ord, Herre,

tänk på mina suckar!

3 Lyssna när jag ropar,

min kung och min Gud!

Till dig går min bön.

4 Herre, om morgonen

hör du min röst,

om morgonen vänder jag mig

till dig och väntar."


Tillbedjans sång:

 >>Till sånger<< (Klickbar)


Kallelse till bekännelse av synd: Psalm 5:5-7

"5 Du är inte en Gud

som älskar ondska,

den som är ond

får inte bo hos dig.

6 De övermodiga består inte

inför dina ögon,

du hatar alla förbrytare.

7 Du förgör dem som ljuger,

Herren avskyr den som är

blodtörstig och falsk."


Bön för syndabekännelse: 

(Ledarledd)

Tid för begrundan


Bekräftelseord: Psalm 5:8, 13-13; Luk 1:72-75

"8 Men genom din stora nåd

får jag gå in i ditt hus,

jag får tillbe i vördnad för dig,

vänd mot ditt heliga tempel."

12 ... alla som flyr till dig

ska få glädjas,

de ska jubla i evighet.

Du beskyddar dem,

de som älskar ditt namn

ska få fröjdas i dig,

13 för du, Herre,

välsignar den rättfärdige.

Du täcker honom med nåd

som en sköld."


Bekräftelse sång:  

>>Till sånger<< (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD

Matteusevangeliet,  kapitel 18


Gemensam bön: 

>>Fader vår<< (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Broder, Viggo Forzelius

Ämne: Allt är för vårt bästa

Verser: Rom 8:28


Tillbedjans sång: 

>>Till sånger<< (Klickbar)


Välsignelse Ord: 2 Kor 13:13

"13 Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla."


__________________


GEMENSAM MÅLTID

Start: 13:00 - Avslut 14:00

Vi håller måltid tillsammans i form av en knyt-måltid. Ta gärna med dig något att knyta med.__________________


MEDLEMSGUDSTJÄNST

Start: 14:00 - Avslut 15:00

  • Sång

  • Förbön

  • Bekännelse av tro

  • Förnyelse av medlemsförbund

  • Brödsbrytelse

  • Ordelning

  • Välsignelseord

bottom of page