top of page

Gudstjänst 27

söndag 16 januari 2022

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:30 - Avslut: 13:00


TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedja: Psalm 34:2-11


Tillbedjans sång:

 >>Till sånger<< (Klickbar)


Kallelse till bekännelse av synd: 2 Mos 34:12-17


Bön för syndabekännelse: 

(Ledarledd)

Tid för begrundan


Bekräftelseord: 2 Mos 34:18-23


Bekräftelse sång:  

>>Till sånger<< (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD

Matteusevangeliet,  kapitel 21


Gemensam bön: 

>>Fader vår<< (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Ricard

Ämne: Av nåd är ni frälsta Del 2 - Nådens gåva

Verser: Efesierbrevet 2:6-10


Tillbedjans sång: 

>>Till sånger<< (Klickbar)


Välsignelse Ord: 2 Kor 13:13

"13 Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla."


__________________


GEMENSAM MÅLTID

Start: 13:00 - Avslut 14:00

Vi håller måltid tillsammans i form av en knyt-måltid. Ta gärna med dig något att knyta med.__________________


MEDLEMSGUDSTJÄNST

Start: 14:00 - Avslut 15:00

  • Sång

  • Förbön

  • Bekännelse av tro

  • Förnyelse av medlemsförbund

  • Brödsbrytelse

  • Ordelning

  • Välsignelseord

bottom of page