top of page

Gudstjänst 3

söndag 25 april 2021

INFO Stund för information till de samlade

KALLELSE TILL TILLBEDJAN Jesaja 54:7-10

GEMENSAM SÅNG Hymn 278 Frälsare tag min hand (Röd bok)

BEKÄNNELSE AV SYND Tid för individuell reflektion och bön

BEKRÄFTELSE ORD FRÅN HERREN Jesaja 54:11-13

GEMENSAM SÅNG Hymn 3 Helig, helig, helig (Röd bok)

BIBELLÄSNING: Vägen till livet Epi: Heb 13:12-16 Eva: Joh 16:16-22

GEMENSAM SÅNG Hymn 445 O sköna sabbatsvila (Röd bok)

TROSBEKÄNNELSE 806 Trosbekännelsen (Röd bok, sida 939)

BRÖDSBRYTELSE Matt 11:28

PAUS 10 min

PREDIKAN 1: Br, Ricard

Predikotext: Johannes evangeliet 13:34 Pastoral bön: Br Ricard

Predikan: "Om medlemskap i församlingen"

VÄLSIGNELSEORD 2 Kor 13:13

bottom of page