top of page

Gudstjänst 31

söndag 20 februari 2022

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:30 - Avslut: 13:00


TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedja: Psalm 113:1-9


Tillbedjans sång:

 >>Till sånger<< (Klickbar)


Kallelse till bekännelse av synd: Psalm 103:6-10


Bön för syndabekännelse:  Psalm 111:1-3

(Ledarledd)

Tid för begrundan


Bekräftelseord: Psalm 111:4-10


Bekräftelse sång:  

>>Till sånger<< (Klickbar)


Bekännelse av tro: 

>>Apostoliska trosbekännelse<< (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD

Matteusevangeliet,  kapitel 25


Gemensam bön: 

>>Fader vår<< (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Ricard

Ämne: Tre nyanser av Guds kärlek

Verser: Diverse skrifter


Tillbedjans sång: 

>>Till sånger<< (Klickbar)


Välsignelse Ord: Psalm 115:14-17

"14 Herren ska föröka er,

er och era barn.

15 Ni är välsignade av Herren

som har gjort himmel och jord.

16 Himlen är Herrens himmel,

och jorden har han gett

åt människors barn.

17 De döda prisar inte Herren,

ingen som gått ner i det tysta.

18 Men vi, vi lovar Herren

från nu och till evig tid.

Halleluja!"


__________________


GEMENSAM MÅLTID

Start: 13:00 - Avslut 14:00

Vi håller måltid tillsammans i form av en knyt-måltid. Ta gärna med dig något att knyta med.__________________


MEDLEMSGUDSTJÄNST

Start: 14:00 - Avslut 15:00

  • Sång

  • Förbön

  • Bekännelse av tro

  • Meditation över vårt medlemsförbund

  • Brödsbrytelse

  • Ordelning

  • Välsignelseord

bottom of page