top of page

Gudstjänst 33

söndag 6 mars 2022

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:30 - Avslut: 13:00


TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedja: Psalm 95:1-7


Tillbedjans sång:

 For Your Name Is Holy (Klickbar)


Kallelse till bekännelse av synd: Psalm 95:8-11


Bön för syndabekännelse:  Micah 2:1-11

(Ledarledd)

Tid för begrundan


Bekräftelseord: Micah 2:12-13


Bekräftelse sång:  

Bar du min börda (Klickbar)


Bekännelse av tro: 

>>Apostoliska trosbekännelse<< (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD

Matteusevangeliet,  kapitel 27


Gemensam bön: 

>>Fader vår<< (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Ricard

Ämne: Effekten av sann frid

Verser: Efesierbrevet 2:19-22


Tillbedjans sång: 

Ära, Ära, Ära till Guds Lamm (Klickbar)


Välsignelse Ord: Hebreerbrevet 13:20-21

20 Fridens Gud, som i kraft 

av ett evigt förbunds blod 

har fört fårens store herde, 

vår Herre Jesus Kristus, 

upp från de döda, 

21 Han  må fullkomna er i allt gott, 

så att ni gör hans vilja. 

Och må han verka  i oss 

det som behagar honom, 

genom Jesus Kristus. 

Honom tillhör äran 

i  evigheternas evigheter, amen.


__________________


GEMENSAM MÅLTID

Start: 13:00 - Avslut 14:00

Vi håller måltid tillsammans i form av en knyt-måltid. Ta gärna med dig något att knyta med.__________________


MEDLEMSGUDSTJÄNST

Start: 14:00 - Avslut 15:00

  • Sång

  • Förbön

  • Bekännelse av tro

  • Meditation över vårt medlemsförbund

  • Brödsbrytelse

  • Ordelning

  • Välsignelseord

bottom of page