top of page

Gudstjänst 34

söndag 13 mars 2022

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:30 - Avslut: 13:00


TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedja: Hebreerbrevet 13:15-16


Tillbedjans sång:

 For Your Name Is Holy (Klickbar)


Kallelse till bekännelse av synd: Hebreerbrevet 12:14-29


Bön för syndabekännelse:  

(Ledarledd)

Tid för begrundan


Bekräftelseord: Hebreerbrevet 10:10-18


Bekräftelse sång:  

Bar du min börda (Klickbar)


Bekännelse av tro: 

>>Apostoliska trosbekännelse<< (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD

Matteusevangeliet,  kapitel 28


Gemensam bön: 

>>Fader vår<< (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Viggå

Ämne: Kristi hemlighet

Verser:  Efesierbrevet 3:1-7


Tillbedjans sång: 

Ära, Ära, Ära till Guds Lamm (Klickbar)


Välsignelse Ord: Hebreerbrevet 13:20-21

20 Fridens Gud, som i kraft 

av ett evigt förbunds blod 

har fört fårens store herde, 

vår Herre Jesus Kristus, 

upp från de döda, 

21 Han  må fullkomna er i allt gott, 

så att ni gör hans vilja. 

Och må han verka  i oss 

det som behagar honom, 

genom Jesus Kristus. 

Honom tillhör äran 

i  evigheternas evigheter, amen.


__________________


GEMENSAM MÅLTID

Start: 13:00 - Avslut 14:00

Vi håller måltid tillsammans i form av en knyt-måltid. Ta gärna med dig något att knyta med.__________________


MEDLEMSGUDSTJÄNST

Start: 14:00 - Avslut 15:00

  • Sång

  • Förbön

  • Bekännelse av tro

  • Meditation över vårt medlemsförbund

  • Brödsbrytelse

  • Ordelning

  • Välsignelseord

bottom of page