top of page

Gudstjänst 35

söndag 20 mars 2022

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:30 - Avslut: 13:00


TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedja: Romarbrevet 15:4-11


Tillbedjans sång:

 For Your Name Is Holy (Klickbar)


Kallelse till bekännelse av synd: Romarbrevet 1:18-32


Bön för syndabekännelse:  

(Ledarledd)

Tid för begrundan


Bekräftelseord: Romarbrevet 4:4-8, 4:13-16


Bekräftelse sång:  

Bar du min börda (Klickbar)


Bekännelse av tro: 

>>Apostoliska trosbekännelse<< (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD

Marcusevangeliet,  kapitel 1


Gemensam bön: 

>>Fader vår<< (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant:  Ricard Beltran

Ämne:  Ett nåde-uppdrag från Gud

Verser:  Efesier 3:9-13


Tillbedjans sång: 

Ära, Ära, Ära till Guds Lamm (Klickbar)


Välsignelse Ord: Romarbrevet 15:13


__________________


GEMENSAM MÅLTID

Start: 13:00 - Avslut 14:00

Vi håller måltid tillsammans i form av en knyt-måltid. Ta gärna med dig något att knyta med.__________________


MEDLEMSGUDSTJÄNST

Start: 14:00 - Avslut 15:00

  • Sång

  • Förbön

  • Bekännelse av tro

  • Meditation över vårt medlemsförbund

  • Brödsbrytelse

  • Ordelning

  • Välsignelseord

bottom of page