top of page

Gudstjänst 36

söndag 27 mars 2022

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:30 - Avslut: 13:00


TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedja: Efesierbrevet 1:3-6


Tillbedjans sång:

 Sånger (Klickbar)


Kallelse till bekännelse av synd: Efesierbrevet 4:25-32


Bön för syndabekännelse:  

(Ledarledd)

Tid för begrundan


Bekräftelseord: Efesierbrevet 2:1-10


Bekräftelse sång:  

 Sånger (Klickbar)


Bekännelse av tro: 

>>Apostoliska trosbekännelse<< (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD

Marcusevangeliet,  kapitel 2


Gemensam bön: 

Bön 830 (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Viggo

Ämne:  En apostolisk bön

Verser:  Efesierbrevet 3:14-21


Tillbedjans sång: 

 Sånger (Klickbar)


Välsignelse Ord: Efesierbrevet 3:16-21


__________________


GEMENSAM MÅLTID

Start: 13:00 - Avslut 14:00

Vi håller måltid tillsammans i form av en knyt-måltid. Ta gärna med dig något att knyta med.__________________


MEDLEMSGUDSTJÄNST

Start: 14:00 - Avslut 15:00

  • Sång

  • Förbön

  • Bekännelse av tro

  • Meditation över vårt medlemsförbund

  • Brödsbrytelse

  • Ordelning

  • Välsignelseord

bottom of page