top of page

Gudstjänst 37

söndag 3 april 2022

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:30 - Avslut: 13:00


TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedja: Psaltaren 29:1-2


Tillbedjans sång:

 Sånger (Klickbar)


Kallelse till bekännelse av synd: Romarbrevet 3:10-19


Bön för syndabekännelse:  

(Ledarledd)

Tid för begrundan


Bekräftelseord: Romarbrevet 3:21-26


Bekräftelse sång:  

 Sånger (Klickbar)


Bekännelse av tro: 

>>Apostoliska trosbekännelse<< (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD

Marcusevangeliet,  kapitel 3


Gemensam bön: 

>> Växelbön: Vår himelske fader << (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Viggo

Ämne:  Att leva värdigt kallelsen

Verser:  Efesierbrevet 4:1


Tillbedjans sång: 

 Sånger (Klickbar)


Välsignelse Ord: Romarbrevet 4:7-8


__________________


GEMENSAM MÅLTID

Start: 13:00 - Avslut 14:00

Vi håller måltid tillsammans i form av en knyt-måltid. Ta gärna med dig något att knyta med.__________________


MEDLEMSGUDSTJÄNST

Start: 14:00 - Avslut 15:00

  • Sång

  • Förbön

  • Bekännelse av tro

  • Meditation över vårt medlemsförbund

  • Brödsbrytelse

  • Ordelning

  • Välsignelseord

bottom of page