top of page

Gudstjänst 39

fredag 15 april 2022

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 15:00 - Avslut: 16:30


TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedja: Psalm 22


Tillbedjans sång:

 Sånger (Klickbar)


Kallelse till bekännelse av synd: Hezekiel 4:4-5; Matt 8:17


Bön för syndabekännelse:  

(Ledarledd)

Tid för begrundan


Bekräftelseord: 1 Petrus 2:24-25


Bekräftelse sång:  

 Sånger (Klickbar)


Gemensam bön: 

>> Växelbön: 818 Barmhärtig och nådig är Herren << (Klickbar)


Bekännelse av tro: 

>>Apostoliska trosbekännelse<< (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Ricard Beltran

Ämne:  Några ljusstrålar från korset som visar oss på en förebild i kärlek

Verser:  Diverse verser


Tillbedjans sång: 

 Sånger (Klickbar)


Välsignelse Ord: 5:9-10


__________________


GEMENSAM MÅLTID

Start: 13:00 - Avslut 14:00

Vi håller måltid tillsammans i form av en knyt-måltid. Ta gärna med dig något att knyta med.__________________


MEDLEMSGUDSTJÄNST

Start: 14:00 - Avslut 15:00

  • Sång

  • Förbön

  • Bekännelse av tro

  • Meditation över vårt medlemsförbund

  • Brödsbrytelse

  • Ordelning

  • Välsignelseord

bottom of page