top of page

Gudstjänst 4

söndag 2 maj 2021

INFO Stund för information till de samlade

KALLELSE TILL TILLBEDJAN Hosea 11:1

GEMENSAM SÅNG Hymn 2 Herren vår Gud är en konung (Röd bok)

BEKÄNNELSE AV SYND Hosea 11:2-4

INDIVIDUELL BÖN Stund för individuell meditation och bön

BEKRÄFTELSE ORD FRÅN HERREN Hosea 11:8-11

GEMENSAM SÅNG Hymn 282 Bar du min börda (Röd bok)

BIBELLÄSNING: Växande i tro Epi: Joh 16:5-11 Eva: 1 Joh 4:10-16

GEMENSAM SÅNG Hymn 445 O sköna sabbatsvila (Röd bok)

PAUS 10 min

PREDIKAN 1: Br, Ricard

Predikotext: Försa korint 12:13 Pastoral bön: Br Ricard

Predikan: "Om medlemskap i församlingen" - del 2

VÄLSIGNELSEORD 2 Kor 13:13

bottom of page