top of page

Gudstjänst 40

söndag 17 april 2022

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:30 - Avslut: 13:00


TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedja: Psalm 16


Tillbedjans sång:

 Sånger (Klickbar)


Kallelse till bekännelse av synd: Rom 5:8; Heb 4:15, 16


Bön för syndabekännelse:  

(Ledarledd)

Tid för begrundan


Bekräftelseord: Rom 8:33, 34; 2 Kor 5:17


Bekräftelse sång:  

 Sånger (Klickbar)


Gemensam bön: 

>> Växelbön: Evig är Hans nåd << (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD

Synoptisk läsning av återuppståndelse i evangelierna; Matt 28:1-10; Mark 16:1-8; Luk 24:1-12; Joh 20:1-10


Bekännelse av tro: 

>>Apostoliska trosbekännelse<< (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Ricard Beltran

Ämne:  Några ljusstrålar från återuppståndelsen  - Vad återuppståndelse visar oss och vilken effekt den kan ha i våra liv

Verser:  Diverse verser


Tillbedjans sång: 

 Sånger (Klickbar)


Välsignelse Ord: Jesaja 43:1-3

...Var inte rädd,

för jag har återlöst dig,

jag har kallat dig vid namn,

du är min.

2 Om du går genom vatten

är jag med dig,

eller genom strömmar

så ska de inte dränka dig.

Om du går genom eld

ska du inte bli svedd,

lågan ska inte bränna dig.

3 För jag är Herren din Gud...


__________________


GEMENSAM MÅLTID

Start: 13:00 - Avslut 14:00__________________


MEDLEMSGUDSTJÄNST

Start: 14:00 - Avslut 15:00

  • Sång

  • Förbön

  • Meditation över vårt medlemsförbund

  • Brödsbrytelse

  • Ordelning

  • Välsignelseord

bottom of page