top of page

Gudstjänst 41

söndag 24 april 2022

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:30 - Avslut: 13:00


TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedja: Uppenbarelseboken 1:10-18


Tillbedjans sång:

 Sånger (Klickbar)


Kallelse till bekännelse av synd: Uppenbarelseboken 3:1-6


Bön för syndabekännelse:  

(Ledarledd)

Tid för begrundan


Bekräftelseord: Uppenbarelseboken 3:19-22


Bekräftelse sång:  

 Sånger (Klickbar)


Bekännelse av tro: 

Apostoliska trosbekännelse (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD

Markusevangeliet,  kapitel 5


Gemensam bön: 

Växelbön: 818 Barmhärtig och nådig är Herren (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Viggo 

Ämne:  Andens fridfulla enhet

Verser:  Efesierbrevet 4:3-6


Tillbedjans sång: 

 Sånger (Klickbar)


Välsignelse Ord: Uppenbarelseboken 7:13-17


__________________


GEMENSAM MÅLTID

Start: 13:00 - Avslut 14:00

Vi håller måltid tillsammans i form av en knyt-måltid. Ta gärna med dig något att knyta med.__________________


MEDLEMSGUDSTJÄNST

Start: 14:00 - Avslut 15:00

  • Sång

  • Förbön

  • Bekännelse av tro

  • Meditation över vårt medlemsförbund

  • Brödsbrytelse

  • Ordelning

  • Välsignelseord

bottom of page