top of page

Gudstjänst 42

söndag 1 maj 2022

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:30 - Avslut: 13:00


TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedja: Uppenbarelseboken 1:10-18


Tillbedjans sång:

 Sånger (Klickbar)


Kallelse till bekännelse av synd: Uppenbarelseboken 3:1-6


Bön för syndabekännelse:  

(Ledarledd)

Tid för begrundan


Bekräftelseord: Uppenbarelseboken 3:19-22


Bekräftelse sång:  

 Sånger (Klickbar)


Bekännelse av tro: 

Apostoliska trosbekännelse (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD

Markusevangeliet,  kapitel 5


Gemensam bön: 

Växelbön: 818 Barmhärtig och nådig är Herren (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Ricard 

Predikoserie under maj 2022:  Nådens läror

Ämne:  Kan du ta emot Guds nåd? - Introduktion till nådens läror och om människans totala fördärv

Verser:  Diverse verser


Tillbedjans sång: 

 Sånger (Klickbar)


Välsignelse Ord: Uppenbarelseboken 7:13-17


__________________


GEMENSAM MÅLTID

Start: 13:00 - Avslut 14:00__________________


MEDLEMSGUDSTJÄNST

Start: 14:00 - Avslut 15:00

  • Sång

  • Bekännelse av tro

  • Ordelning: Meditation över vårt medlemsförbund

  • Brödsbrytelse

  • Sång och bön

  • Välsignelseord

bottom of page