top of page

Gudstjänst 43

söndag 8 maj 2022

ALLMÄN GUDSTJÄNST

Start: 11:30 - Avslut: 13:00


TILLBEDJAN

Kallelse till tillbedja: Uppenbarelseboken 4


Tillbedjans sång:

 Sånger (Klickbar)


Kallelse till bekännelse av synd: Uppenbarelseboken 3:14-18


Bön för syndabekännelse:  

(Ledarledd)

Tid för begrundan


Bekräftelseord: Uppenbarelseboken 3:18-22


Bekräftelse sång:  

 Sånger (Klickbar)


Bekännelse av tro: 

Niceanska trosbekännelsen (Klickbar)


LÄSNING AV HERRENS ORD

Markusevangeliet,  kapitel 6


Gemensam bön: 

Växelbön: Psalm 136 (Klickbar)


PREDIKAN

Predikant: Ricard 

Ämne: När Gud väljer att rädda och ge nåd

Verser:  Diverse verser


Tillbedjans sång: 

 Sånger (Klickbar)


Välsignelse Ord: Uppenbarelseboken 19:5-8


__________________


GEMENSAM MÅLTID

Start: 13:00 - Avslut 14:00__________________


MEDLEMSGUDSTJÄNST

Start: 14:00 - Avslut 15:00

  • Sång

  • Bekännelse av tro

  • Ordelning: Meditation över vårt medlemsförbund

  • Brödsbrytelse

  • Sång och bön

  • Välsignelseord

bottom of page